Splošni Pogoji

SPLOŠNI POGOJI REZERVACIJE IN NASTANITVE

V MOBILE HOMES JEZERA V TURISTIČNEM NASELJU JEZERA VILLAGE, OTOK MURTER

Člen 1 Obvestilo o preimenovanju

Od 5. marca 2019 Eurotravel Solutions d.o.o. posluje pod novim imenom TOPENA.

Telefonske številke, tako stacionarne kot mobilne, ter uradno ime Eurotravel Solutions d.o.o. z enotno identifikacijsko številko za DDV in naslov ostajajo enaki do naslednje faze našega preimenovanja.

2. člen – Ponudba in rezervacija

Gost, ki na podlagi povpraševanja za nastanitev v Mobile Homes Jezera dobi ponudbo s strani TOPENA ali pooblaščenega subagenta in želi izvršiti rezervacijo, mora ponudbo potrditi pisno (po telefaksu ali elektronski pošti) pri subagentu ali TOPENA.

Ob rezervaciji je nujno navesti točno število oseb, ki bodo bivale v mobilni hišici, za mladoletnike pa starost v trenutku bivanja. Ravno tako je nujno posredovati točen naslov zaradi pravilne dostave predračuna in /ali računa.

Rezervacija se šteje za veljavno, ko gost pošlje potrdilo o sprejemu ponudbe in izvršenem predplačilu. Gost je dolžan v roku 7 (sedmih) dni po pisnem potrdilu plačati najmanj 30% celotne cene aranžmaja kot akontacijo na transakcijski račun TOPENA , razen če v ponudbi ni drugače navedeno.

Podatki o transakcijskem računu:

Imetnik računa: Eurotravel Solutions doo

IBAN: HR94 2340 0091 1105 9169 5

SWIFT: PBZGHR2X

S plačilom akontacije se šteje, da je rezervacija dokončna in je TOPENA dolžna potrditi prejem predplačila ter gostu izdati voucher kot dokaz rezervacije.

V primeru, da gost po rezervaciji ne izvrši plačila akontacije v navedenem roku, se bo štelo, da je odstopil od rezervacije ter ponudba/rezervacija postane neveljavna.

Plačilo razlike do polne cene najema je nujno izvršiti najpozneje 30 dni pred prihodom, razen če v ponudbi ni drugače navedeno. S sprejemom ponudbe, z rezervacijo in s plačilom akontacije se šteje, da je gost sprejel tudi pravila hišnega reda Mobile Homes Jezera, ki so objavljena na spletni strani www.kroatien-urlaub.com.

3. člen – Cena najema

Posamezni cenik za Mobile Homes Jezera v sezoni 2024 je razdeljen po sezonah in datumih ter je izražen v evrih za eno nočitev v mobilni hišici in znaša:

Zgodnja pomlad

27 Apr - 17 May

60.00 EUR na nočitev

Pomlad

18 May - 14 Jun

90.00 EUR na nočitev

Pozna pomlad

15 Jun - 21 Jun

125.00 EUR na nočitev

Zgodnje poletje

22 Jun - 12 Jul

170.00 EUR na nočitev

Poletje

13 Jul - 23 Aug

205.00 EUR na nočitev

Pozno poletje

24 Aug - 06 Sep

170.00 EUR na nočitev

Zgodnja jesen

07 Sep - 13 Sep

125.00 EUR na nočitev

Jesen

14 Sep - 20 Sep

90.00 EUR na nočitev

Pozna jesen

21 Sep - 04 Oct

60.00 EUR na nočitev

Uradni cenik za Mobile Homes Jezera v sezoni 2023 je razdeljen po sezonah, in sicer po določenih datumih ter je izražen v evrih za eno noč bivanja v mobilni hišici in znaša:

Cena ne vključuje (razen če ni drugače dogovorjeno) turistične takse, prijavne takse ter stroška končnega čiščenja, kar gost plača pred odhodom na recepciji naselja Jezera Village.

Cena ne vključuje (razen če ni drugače dogovorjeno) turistične takse, prijavne takse ter stroška končnega čiščenja, kar gost plača pred odhodom na recepciji naselja Jezera Village.

Rezervacija mobilne hišice zavezuje TOPENA le, da omogoči nastanitev v Mobile Homes Jezera po določenih pogojih, v obdobju, ki je navedeno v ponudbi, razen v primeru nepredvidenih izjemnih okoliščin – višje sile (vremenske neprilike, štrajki, vojno stanje in podobno).

Vse vrste posebnih storitev (privez za čoln v naselju, prehrambene storitve in podobno) gost naroči sam in plača na recepciji naselja Jezera Village, vendar lahko tudi prosi TOPENA za posredovanje pri izvajalcu teh storitev v naselju Jezera Village. V kolikor gost med bivanjem v Mobile Homes Jezera zahteva posebno storitev, le-to dogovarja in plača takoj na recepciji naselja Jezera Village. Vse morebitne reklamacije, ki se nanašajo na posebne storitve v naselju Jezera Village, gost prijavi direktno izvajalcu storitev, neodvisno od tega ali je te storitve dogovoril sam ali s posredovanjem TOPENA Rezervacijo posebnih storitev, ki jih gost zahteva, TOPENA lahko prevzame odvisno od možnosti izvršitve in jo te storitve zavezujejo le, če se je v ponudbi izrecno obvezala, da jih bo izvršila.

4. člen – Način plačila

Način plačila nastanitve v Mobile Homes Jezera je brezgotovinski, s splošno položnico na transakcijski račun TOPENA ali z bančnim nakazilom na transakcijski račun TOPENA.

Valuta plačila akontacije/najema je EUR.

TOPENA ne prevzema bančnih stroškov, ki so obveza gosta in so odvisni od kraja in načina plačila.

TOPENA ne sprejema plačevanja s kartico.

5. člen – Voucher

TOPENA je zavezana po prejemu plačila akontacije poslati gostu kot potrdilo rezervacije po elektronski pošti voucher na katerem je navedeno točno število oseb in termin bivanja v mobilni hišici.

Ob prihodu v naselje Jezera Village je gost dolžan na recepciji izročiti voucher kot potrdilo rezervacije, nakar dobi ključ mobilne hišice, ki mu je dodeljena.

6. člen – Kategorizacija nastanitve in opis Mobilnih hišic Jezera

Mobile Homes Jezera se nahajajo v turističnem naselju Jezera Village (uradna kategorizacija 3***) in so lastnina TOPENA . Mobile Homes Jezera so mobilne hišice Adria xLine, ki so na tej lokaciji postavljene popolnoma nove julija 2014. Podroben opis Mobile Homes Jezera lahko najdete na spletni strani www.kroatien-urlaub.com TOPENA ne prevzema odgovornosti za katero koli informacijo, ki ni v skladu z lastnim opisom storitev in nastanitve, temveč je podana s strani tretje osebe.

7. člen – Razvrstitev nastaniotve v Mobile Homes Jezera

Razvrstitev gostov v mobilne hišice določa TOPENA V kolikor gost ni zahteval določene mobilne hišice in TOPENA tega ni potrdila, gost sprejme katero koli mobilno hišico, ki mu jo TOPENA dodeli. TOPENA se bo prizadevala, da pri nastanitvi upošteva kolikor je le možno željo gosta.

8. člen – Maksimalno število gostov

Čeprav so hišice Adria xLine registrirane za bivanje 4+2osebi priporočamo za maksimalen občutek udobnosti bivanje največ 4 odraslih oseb in enega otroka do 14 let, ki lahko spi na dodatnem pomožnem ležišču, ki je sestavni del dnevne sobe mobilne hišice.

9. člen – Hišni ljubljenčki

V Mobile Homes Jezera so dovoljene hišne živali, vendar jih je potrebno vnaprej prijaviti pri TOPENA Doplačilo za njih znaša 10,00 evrov/dan in ga gost plača na recepciji naselja Jezera Village.

Gost je dolžan skrbeti za to, da njegov hišni ljubljenček v Mobil Homes Jezera ničesar ne poškoduje in bo odgovoren za vse morebitne škode, ki jih njegov hišni ljubljenček povzroči.

10. člen – Stroški odpovedi potovanja

V primeru, da gost odpove rezervacijo, TOPENA zadrži od skupne cene aranžmaja naslednje zneske:

Do 45 dni pred prihodom 50,00 evrov za administrativne stroške

Od 44 do 22 dni pred prihodom 15% celotne cene aranžmaja,

Od 21 do 15 dni pred prihodom 30% celotne cene aranžmaja,

Od 14 do 8 dni pred prihodom 50% celotne cene aranžmaja,

Od 7 do 1 dan pred prihodom 80% celotne cene aranžmaja,

Na dan in po dnevu prihoda (t.i. no show) 100% skupno ceno aranžmaja.

Sprememba datuma prihoda se šteje, v smislu teh pogojev, za odpoved rezervacije, razen če ni drugače dogovorjeno. Gost se zavezuje, da TOPENA pisno obvesti o odpovedi rezervacije. Kot termin odpovedi rezervacije velja datum prejema obvestila o odpovedi , zato priporočamo, da takšna obvestila pošljete po elektronski pošti ali kot priporočeno poštno pošiljko na naslov TOPENA. V kolikor gost rezervacije ne odpove pisno, se šteje, da ne želi vrnitev preostalega denarnega zneska rezervacije, ki mu pripada.

11. člen – Zavarovanje odpovedi potovanja

Da bi se gost izognil stroškom v primeru odpovedi potovanja zaradi bolezni in podobno, se priporoča sklepanje zavarovanja rizika odpovedi. TOPENA v ceno aranžmaja ne vključuje stroškov zavarovanja rizika odpovedi potovanja in poudarja, da so stroški takega zavarovanja različni oz. odvisni od zavarovalnice s katero se zavarovanje sklene. Zato gostom svetuje, da si pred sklepanjem tovrstnega zavarovanja pridobijo v zvezi s tem jasne in natančne informacije.

12. člen – Zavarovanje v Mobile Homes Jezera

Gostje in njihove dragocenosti so do določenega zneska zavarovani v Mobile Hoomes Jezera, in sicer z zavarovanjem pred posledicami nesrečnega slučaja po zakonskih predpisih Republike Hrvaške.

V kolikor pride do takega slučaja, ki ima negativne posledice za zdravje ali stvari v Mobile Homes Jezera, gost je dolžan o tem takoj obvesti recepcijo naselja TOPENA zaradi pravilnega in takojšnjega ukrepa. Poznejša zahteva odškodnine brez obvestila v trenutku dogajanja ali takoj zatem se ne bo upoštevala.

13. člen – Potni dokumenti

Potniki so dolžni imeti veljavne osebne potne listine. Neveljavne listine, ki imajao za posledico odpoved rezervacije ali onemogočanje prijave na kraju samem, v nobenem primeru ne zavezujejo TOPENA

14. člen – Reklamacije/pritožbe, pripombe in predlogi

V interesu gosta je, da svojo reklamacijo vsekakor poda na kraju samem – na recepciji naselja Jezera Village, ki se bo prizadevala, da takoj oz. v razumnem roku odpravi vzrok morebitno upravičene reklamacije. V primeru, da se po reklamaciji pomanjkljivost ne odpravi v razumnem roku, gost ima pravico zahtevati potrdilo iz katerega je razvidno, da storitev ni bila zadovoljivo opravljena. Potrdilo se priloži pisni pritožbi, ki jo gost pošlje najpozneje 15 dni po končanem potovanju na naslov sedeža TOPENA po navadni ali elektronski pošti:

TOPENA

EUROTRAVEL SOLUTIONS d.o.o.

Gospe Maslinske 1

23000 Zadar

Email: [email protected]

Tel: +385 (0)23 250 838

Fax: +385 (0)23 643 044

Mob: +385 (0)91 4919 200

V kolikor gost pritožbe ne vloži v navedenem roku, le-ta se ne bo upoštevala. Za reševanje pritožbe je potrebno upoštevati pravilo prijave pritožbe z izdajo potrdila na kraju samem ter rok v katerem mora biti pritožba podana. TOPENA je dolžna pisno odgovoriti na pritožbo v roku 14 dni od prejema le-te. TOPENA lahko podaljša rok rešitve pritožbe zaradi zbiranja informacij in preverjanja pritožbe pri izvajalcih storitev najdlje za dodatnih 14 dni. TOPENAbo reševala le tiste pritožbe katerih vzrok ni mogel biti odpravljen na kraju samem. Dokler TOPENA ne izda sklepa, gost se odpove posredovanju katere koli druge osebe, pravosodne institucije ali posredovanju informacij medijem. Najvišji znesek odškodnine za pritožbo lahko doseže znesek reklamiranega dela storitve in ne more zajeti že izkoriščenih storitev, kakor tudi ne celotnega zneska aranžmaja. V kolikor sporazuma oz. izvensodne rešitve spora ni mogoče doseči, je za reševanje spora odločilno pravo Republike Hrvaške in stvarno pristojno sodišče v Zadru.

Za vse pripombe, pohvale in predloge se vam vnaprej najlepše zahvaljujemo.

15. člen – Obveznosti TOPENA

TOPENA je dolžna skrbeti za dobro izvedbo storitev, kakor tudi za izbiro izvajalcev storitev. Ravno tako mora zastopati pravice in interese gosta skladno z dobrimi navadami v turizmu. TOPENA je dolžna gostu nuditi vse v ponudbi navedene storitve in je odgovorna za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. TOPENA bo vse ponujene storitve izvedla v popolnosti in na opisan način, razen v primeru višje sile, kot so naravne nesreče, vojna, nemiri, štrajki in podobno, na kar TOPENA ne more vplivati. TOPENA se bo prizadevala, da v primeru višje sile gostu čim bolj zmanjša škodo. V primeru nezmožnosti zmanjšanja škode pa TOPENA ni zavezana izvršiti storitev izven okvirja teh pogojev rezervacije.

16. člen – Obveznosti gosta

Gost ze zavezuje upoštevati pravila hišnega reda v Mobile Homes Jezera in v turističnem naselju Jezera Village ter sodelovati z zastopnikom TOPENA in izvajalci storitev v naselju Jezera Village. V primeru neupoštevanja teh obvez, bo gost sam odgovoren za škodo, ki izhaja iz takšnega obnašanja. TOPENA v takih primerih izključuje vsakršno odgovornost za škodo in jo gost samostojno poravna lastniku, ki je to škodo pretrpel.

17. člen – Zavarovanje turističnih aranžmajev

To zavarovanje je sklenjeno z Croatia osiguranje d.d. (številka police: 078180012868 ), ki zagotavlja, da bo v skladu z Zakonom o turistični dejavnosti (NN 8/96) gostu poravnala ceno rezervacije in stroške, ki so nastali zaradi plačilne nezmožnosti ali stečaja zavarovanca. V primeru, da pride do plačilne nezmožnosti ali stečaja organizatorja potovanja, naj se potniki, ki so v tem času na potovanju, takoj zglasijo na eni od poslovalnic Croatia osiguranje d.d. ali na sedežu Croatia osiguranje d.d.. Zavarovanje varščine omogoča potniku neposredno realizacijo pravice do povračila škode zaradi nastalih stroškov.

ODGOVORNI NOSILEC:

TOPENA

EUROTRAVEL SOLUTIONS d.o.o.

Poljana Natka Nodila 1

23000 Zadar

ID CODE : HR – AB – 23 – 110038213

OIB : 49192081997

E-Mail: [email protected]

Fax: +385 (0)23 643 044

Mob: +385 (0)91 4919 200