Opći uvjeti

OPĆI UVJETI REZERVACIJE I SMJEŠTAJA

U MOBILE HOMES JEZERA U NASELJU JEZERA VILLAGE, OTOK MURTER

Članak 1. Brand i Naziv

Eurotravel Solutions d.o.o. od 01.03.2019. nastupa na tržištu pod nazivom/brandom TOPENA te su svi promidžbeni materijali, dokumenti, računi i sl. vizualno i imenski prilagođeni novom brandu/nazivu.

Temeljni podatci u sudskom registru poput službenog imena tvrtke, OIB-a i sl. ostaju nepromijenjeni i primjenjivat će se na za to zakonom predviđenim mjestima.

Članak 2. Ponuda i rezervacija

Gost koji nakon upita za smještaj u Mobile Homes Jezera dobije ponudu TOPENA-e ili ovlaštenog subagenta istu treba potvrditi pisanim putem ( mailom, telefaksom ) kod subagenta ili TOPENA-e ukoliko želi rezervirati smještaj u Mobile Homes Jezera.

Prilikom rezervacije gost se obvezuje poslati točan broj osoba koje će boraviti u mobilnoj kući, te za maloljetnike navesti godine starosti koje će isti imati u trenutku boravka. Isto tako gost se obvezuje prilikom rezervacije dostaviti svoju kompletnu adresu kako bi se ispravno mogao ispostaviti predračun i/ili račun.

Rezervacija se smatra važećom slanjem potvrde o prihvaćanju ponude i uplatom predujma. U roku od 7 (sedam) dana nakon pisane potvrde gost je dužan uplatiti najmanje 30% ukupne cijene aranžmana na ime predujma na bankovni račun TOPENA-e, osim ako u ponudi nije drukčije navedeno.

Bankovni podatci su:

Vlasnik računa: Eurotravel Solutions doo

IBAN: HR94 2340 0091 1105 9169 5

SWIFT: PBZGHR2X

Uplatom predujma rezervacija se smatra konačnom te je TOPENA dužan potvrditi prijem predujma i gostu ispostaviti voucher kao dokaz rezervacije.

Ukoliko gost nakon rezervacije ne izvrši uplatu predujma u zadanom roku smatrat će se da je odustao od rezervacije i ponuda/rezervacija postaje nevažeća.

Razlika do pune cijene smještaja uplaćuje se najkasnije 30 dana prije dolaska osim ako u ponudi nije drukčije navedeno. Prihvaćanjem ponude, rezervacijom i uplatom predujma smatra se da je gost prihvatio i odredbe kućnog reda Mobile Homes Jezera koje su objavljene na internetstranici www.kroatien-urlaub.com.

Članak 3. Cijena smještaja

Cjenik za Mobile Homes Jezera u sezoni 2024. godine podijeljen je prema sezoni i datumu i izražen je u eurima, po noći i mobilnoj kućici, i izgleda ovako:

Rano proljeće

27 Apr - 17 May

60.00 EUR per night

Proljeće

18 May - 14 Jun

90.00 EUR per night

Kasno proljeće

15 Jun - 21 Jun

125.00 EUR per night

Rano ljeto

22 Jun - 12 Jul

170.00 EUR per night

Ljeto

13 Jul - 23 Aug

205.00 EUR per night

Kasno ljeto

24 Aug - 06 Sep

170.00 EUR per night

Rana jesen

07 Sep - 13 Sep

125.00 EUR per night

Jesen

14 Sep - 20 Sep

90.00 EUR per night

Kasna jesen

21 Sep - 04 Oct

60.00 EUR per night

Cijena smještaja uključuje uslugu smještaja i korištenja mobilne kuće Mobile Homes Jezera, parking mjesto za jedno osobno vozilo, krevetninu, ručnike, kao i korištenje struje, vode i plina.

Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno): boravišnu pristojbu, registracijsku pristojbu te trošak završnog čišćenje koje gost plaća prije odlaska na recepciji naselja Jezera Village.

Rezervacija mobilne kuće obvezuje TOPENA samo na omogućavanje smještaja u Mobile Homes Jezera po utvrdjenim uvjetima, u terminu navedenom u ponudi, osim u nepredvidivim slučajevima iznimnih okolnosti kao što su više sile ( vremenske nepogode, štrajkovi,ratna stanja i slično).

Sve vrste posebnih usluga (brodski vez u naselju, usluge prehrane i sl.) gost sam naručuje i plaća na recepciji naselja Jezera Village ali može zatražiti i posredovanje TOPENA kod pružatelja tih usluga u naselju Jezera Village.

Ukoliko gost traži posebnu uslugu za vrijeme boravka u Mobile Homes Jezera, istu dogovara i plaća na licu mjesta na recepciji naselja Jezera Village. Gost sve eventualne reklamacije koje se odnose na posebne usluge u naselju Jezera Village podnosi izravno izvršitelju usluga na licu mjesta neovisno o tome je li sam ugovorio iste ili posredstvom TOPENA. Rezervaciju posebnih usluga, koje gost zatraži, TOPENA može preuzimati ovisno o mogućnosti izvršenja, te će ga usluge obvezivati jedino ako se u ponudi izričito obvezao na izvršenje.

Članak 4. Način plaćanje

Način plaćanja smještaja u Mobile Homes Jezera je bezgotovinski, općom uplatnicom na bankovni račun TOPENA-e ili bankovnom doznakom na račun TOPENA-e.

Valuta kojom se plaća predujam/smještaj je Euro.

TOPENA ne preuzima bankovne troškove koje spadaju u obvezu gosta, a koje variraju ovisno o mjestu i načinu uplate.

TOPENA ne prihvaća kartično plaćanje.

Članak 5. Voucher

TOPENA je obvezan nakon primitka uplate predujma gostu kao potvrdu rezervacije poslati mailom voucher na kojemu je jasno naznačen broj osoba i termin boravka u mobilnoj kući.

Gost je dužan tako poslati voucher predati prilikom dolaska u naselje Jezera Village na recepciji kao potvrdu rezervacije. Nakon predaje vouchera gost će dobiti ključ njemu dodijeljene mobilne kuće.

Članak 6. Kategorizacija smještaja i opis Mobile Homes Jezera

Mobile Homes Jezera smještene su u naselju Jezera Village ( službeno kategorizirano sa 3***) i u vlasništvu su TOPENA-e. Mobile Homes Jezera se sastoje od mobilnih kuća ADRIA X-LINER koje su postavljene na lokaciju u srpnju 2014. potpuno nove. Detaljan i vlastiti opis Mobile Homes Jezera mogu se naći na internetstranici www.kroatien-urlaub.com. TOPENA ne preuzima odgovornost za bilo koju informaciju koja nije u skladu s vlastitim opisom usluga i smještaja, a koja je dobivena od strane treće osobe.

Članak 7. Raspored smještaja u Mobile Homes Jezera

Raspored po mobilnim kućicama određuje TOPENA. Ukoliko gost nije zatražio određenu mobilnu kuću a TOPENA istu potvrdio , prihvatit će bilo koju mobilnu kuću koju mu dodjeli TOPENA. Ukoliko je moguće TOPENA će pokušati zadovoljiti gostovu želju u pogledu smještaja u određenu mobilnu kuću, ali ne može garantirati ispunjenje takve molbe.

Članak 8. Maksimalan broj gostiju

Iako su mobilne kuće Adria X-Liner registrirane za smještaj 4+2 osobe preporučamo smještaj maksimalno 4 odraslih osoba i jednog djeteta do 14 godina koje bi bilo smješteno na pomoćnom ležaju koji je sastavni dio dnevnog boravka mobilne kuće, kako bi osjećaj udobnosti bio maksimalan.

Članak 9. Kućni ljubimci

U Mobile Homes Jezera je dozvoljeno dovoditi kućne ljubimce uz predhodnu najavu TOPENA-i . Za tako dozvoljeno dovođenje kućnog ljubimca nadoplatu u iznosu od 10,00 Eura po danu gost plaća na recepciji naselja Jezera Village.

Od gosta se očekuje da svog kućnog ljubimca sprijeći u oštećivanju Mobile Homes Jezera i smatrat će se odgovornim za sve štete uzrokovane djelovanjem njegovog kućnog ljubimca.

Članak 10. Troškovi otkaza rezervacije

Ukoliko gost otkaže rezervaciju, TOPENA zadržava od ukupne cijene aranžmana slijedeće iznose:

do 45 dana prije dolaska 50,00 Eura na ime administrativnih troškova

od 44 do 22 dana prije dolaska 15% ukupne cijene aranžmana,

od 21 do 15 dana prije dolaska 30% ukupne cijene aranžmana,

od 14 do 8 dana prije dolaska 50% ukupne cijene aranžmana,

od 7 do 1 dan prije dolaska 80% ukupne cijene aranžmana,

na dan i nakon dana dolaska ( tzv. No show) 100% ukupnog cijene aranžmana.

Promjena datuma dolaska smatra se,u smislu ovih uvjeta, otkazom rezervacije, osim ako nije drugačije dogovoreno. Gost je dužan pisanim putem obavijestiti TOPENA-u o otkazu rezervacije. Kao termin otkaza rezervacije uzima se nadnevak primitka obavijesti otkaza od rezervacije, pa se stoga preporuča slanje takve obavijesti mailom ili preporučenom poštom na naslov TOPENA-e. Ukoliko gost pisanim putem ne otkaže rezervaciju, smatra se kako ne želi povrat pripadajućeg mu ostatka novčanog iznosa rezervacije.

Članak 11. Osiguranje od rizika otkaza

Da bi se izbjegli troškovi za gosta u slučaju otkaza putovanja zbog bolesti i sl. preporuča se sklapanje osiguranja od rizika otkaza putovanja. TOPENA u sklopu cijene smještaja ne uključuje troškove osiguranja od rizika otkaza putovanja. TOPENA napominje da troškovi takvog osiguranja varira od osiguravatelja do osiguravatelja te savjetuje da se gost dobro informira prije zaključivanja takvog osiguranja.

Članak 12. Osiguranje u Mobil Homes Jezera

Gosti i njihove dragocjenosti su do određenog iznosa osigurani u Mobile Homes Jezera osiguranjem od nesretnog slučaja, po pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Ukoliko nastane šteta po zdravlju ili sredstvu u Mobile Homes Jezera, gost je dužan odmah obavijestiti recepciju naselja i TOPENA-u o tome kako bi mogli pravilno i pravovremeno postupati po slučaju. Naknadno traženje odštete bez obavijesti u trenutku događanja ili neposredno poslije se neće prihvatiti.

Članak 13. Putne isprave

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od rezervacije ili nemogućnost prijave na licu mjesta, ni u kojem pogledu ne obvezuju TOPENA-u.

Članak 14. Reklamacije, primjedbe i prijedlozi

U interesu gosta je da svoj prigovor svakako uputi na licu mjesta ( recepciji naselja Jezera Village) koja će nastojati odmah i u razumnom roku otkloniti možebitan opravdani prigovor odnosno ispraviti greške ukoliko do njih dođe. Ukoliko se nakon prigovora u razumnom roku ne ispravi nedostatak, gost ima pravo tražite potvrdu iz koje se mora vidjeti da usluga nije pravovaljana pružena. Potvrdu treba priložite pismenoj reklamaciji koju gost ima pravo uložiti pismenim putem najkasnije 15 dana nakon završenog putovanja na adresu sjedišta TOPENA putem pisma ili maila:

TOPENA

EUROTRAVEL SOLUTIONS d.o.o.

Gospe Maslinske 1

23000 Zadar

Email: [email protected]

Tel: +385 (0)23 250 838

Fax: +385 (0)23 643 044

Mob: +385 (0)91 4919 200

Ukoliko gost uloži pismenu reklamaciju nakon isteka roka reklamacija ona se neće uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacija obavezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije. TOPENA je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku 15 dana nakon završetka boravka. TOPENA može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. TOPENA će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjestu tijekom putovanja. Dok TOPENA ne donese rješenje, gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. Najviši iznos naknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sudskog spora, mjerodavno je pravo Republike Hrvatske i stvarno nadležan sud u Zadru.

Za sve primjedbe, pohvale i prijedloge unaprijed zahvaljujemo.

Članak 15. Obveze TOPENA-e

TOPENA je dužna brinuti se o izvršenju usluga,kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima gosta suglasno dobrim običajima u turizmu. TOPENA je dužna gostu pružiti sve navedene usluge iz ponude te odgovara zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. TOPENA će sve navedene usluge iz svoje ponude izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju „više sile“ kao što su elementarne nepogode, rat, nemiri, štrajk,itd na koje TOPENA nema utjecaja . TOPENA će u slučaju više sile nastojati što više moguće umanjiti štetu po gostu. U slučaju nemogućnosti takvog umanjenja štete TOPENA nije dužna pružiti usluge izvan okvira ovih uvjeta rezervacije.

Članak 16. Obveze gosta

Gost je obvezan pridržavati se kućnog reda u Mobile Homes Jezera, i u naselju Jezera Village, te surađivati s predstavnikom TOPENA-e i davateljima usluga u naselju Jezera Village u dobroj namjeri. U slučaju ne poštivanja ovih obveza gost sam odgovara za učinjenu štetu koja iz takvog ponašanja može proizaći. TOPENA u takvim slučajevima ne snosi odgovornost za štetu, već u slučaju nastajanja štete, gost samostalno podmiruje iznos štete prema vlasniku kojemu je šteta nastala.

Članak 17. Osiguranje jamčevine za turističke paket-aranžmane

Osiguranje jamčevine za turističke paket aranžmane sklopljeno je s Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, HR – 10000 Zagreb, broj police: 228180021748, koji jamči da će sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti (NN 8/96) gostu nadoknaditi: štetu prouzročenu neispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja osiguranika. U slučaju da dođe do platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici koji se zateknu na putovanju neka se odmah jave nekoj od poslovnica Croatia osiguranje d.d. ili u sjedište Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, HR – 10000 Zagreb , Tel. 01 633 2000. Osiguranje jamčevine omogućava putniku neposredno ostvarivanje prava za naknadu štete zbog nastalih troškova.

ODGOVORNI VLASNIK:

TOPENA

EUROTRAVEL SOLUTIONS d.o.o.

Poljana Natka Nodila 1

23000 Zadar

ID CODE : HR – AB – 23 – 110038213

OIB : 49192081997

E-Mail: [email protected]

Fax: +385 (0)23 643 044

Mob: +385 (0)91 4919 200